CERAGUT-EX 1кг.
17 июля, 2021

UNFORGIVEN 20л.

120.00лв.

Описание

БЕЗКОНТАКТНО!

 

Само за външна употреба. Нанесете със спрей или пулверизатор. ДОЗИРОВКА/УПОТРЕБА. Разредете 2 части от продукта в 100 л вода и разбъркайте. Напръскайте с разредения продукт и изплакнете с водна струя. Препоръчително е да миете коли на сянка. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НЕРАЗРЕДЕНИ ПРОДУКТИ НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОЛАТА. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТИТЕ ДА ИЗСЪХНАТ НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОЛАТА. СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА В СУХИ И ПРОВЕТРИВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИ СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА (ОТ +5 °C ДО +35°C) ДАЛЕЧ ОТ СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. ДРЪЖТЕ КОНТЕЙНЕРА ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: САМО ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА H302: Вредно е да се поглъща. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. P234: Да се държи само в оригиналната опаковка. P280: Носете защитни ръкавици / дрехи / предпазни средства за лицето и очите. P301+P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се на АТИНСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар, ако се почувствате зле. P303+P361+P353: АКО ПОПАДНЕ НА КОЖАТА (или косата): Изплакнете кожата с вода/вземете душ. Свалете незабавно всички замърсени дрехи. P305+P351+P338: АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Свалете лещите, ако носите и ако е възможно. Продължавайте да изплаквате. Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. P308+P311: АКО сте изложени на въздействието на продукта или се почувствате зле: Обадете се на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P403+P233: Да се съхранява на проветри. Дръжте контейнера плътно затворен. P405 + P102: Съхранявайте заключен. Дръжте далече от деца. Съдържа натриев хидроксид. СЪСТАВ: 5-15% повърхностноактивни вещества. АТИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ: 0030 210 77 93 777. ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ НА УКАЗАНИТЕ МЕСТА.

 

  • ISO 9001
Отзывы (0)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “UNFORGIVEN 20л.”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *