SUPER SHINE 1л.
17 июля, 2021
TABLO-V 0,500л.
17 июля, 2021

LEATHER LUX 0,300л.

15.00лв.

Категория:
Описание

Третиращ, защитен, предпазващ крем за кожени повърхности Дозировка / УПОТРЕБА Разбъркайте контейнера. Нанесете добре продукта, като използвате мека суха кърпа, с която правите еднообразни кръгови движения. ВНИМАНИЕ: Съхранявайте на сухо място, далеч от храна и директна слънчева светлина, при температура 5 – 35 градуса. инструкции за безопасност: САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P280: Носете предпазни ръкавици / предпазно облекло / средства за лична защита за очите / лицеето. P301+P312: При поглъщане: незабавно се обадете в Центъра по токсикология или на лекар при неразположение. P305+P351+P338: В случай на контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете изплакването. P312: Обадете се в Центъра по токсикология/лекар. P337+P313: Ако дразненето на очите не стихне: Консултирайте се/ посетете лекар. P405: Пазете го заключен. Да не се смесва с други продукти. Състав: По-малко от 5% нейонен сърфактант. Аромат: Hexyt cinnamal-dehyde, Lyral. Продуктът е биоразградим в съотствествие с регламентите на ЕС.

  • ISO 9001
Отзывы (0)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “LEATHER LUX 0,300л.”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *