Red Fox 4л.
27 февраля, 2019

Brake 4л.

32.00лв.

Описание

Почистваща течност за обезмасляване на водна основа Ефективен почистващ препарат за външно ползване. Идеален за автомобилни двигатели. Не се влияе от твърдата вода. С пенообразуващ агент създава богата пяна, която лесно се изплаква. ДОЗИРОВКА / УПОТРЕБА 1 литър продукт може да се разтвори до 10 литра вода в зависимост от нуждите. Напръскайте или разстилайте разтвора равномерно и изплакнете с вода под налягане. Препоръчва се автомобилите да се мият на сенчесто място внимание към чувствителни и ‘изгорели’ цветове. да не се използвва при мотоциклети и алуминиеви повърхности. не използвайте продуктите неразтворени върху автомобила. не оставяйте почистващия препарат да засъхва върху повърхността. съхранявайте в прохладна, суха околна среда, далеч от храна и директна слънчева светлина, при температура между 5 – 35 градуса. Инструкции за безопасност: само за професионална употреба. H314: Причинява сериозни изгаряния на кожата и увреждане на очите. P101: Ако потърсите медицинска помощ, носете контейнера на продукта със себе си. P280: Носете предпазни ръкавици /предпазно облекло/ средства за лична защита за очите / лицето. P301 + P312: ПРИ ПОГЛъЩАНЕ: Незабавно се обадете в центъра по токсикология или на лекар при неразположение. P303+P361+P353: В случай на контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете изплаването. P308+P311: В случай на излагане или неразположение: Обадете се в Центъра по токсикология/лекар. P403+P233: Да се съхранява на добре проветримо място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P405+P102: Пазете го заключен. Да се съхранява извън обсега на деца. Да не се смесва с киселини. Съдържа натриев метасиликат UN 3253. Състав: По-малко от 5% нейонен сърфактант. EDTA

 

  • ISO 9001
Отзывы (0)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Brake 4л.”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *